PontBlank Wallhack 13 August 2011

acehomegazem

Fitur / Hotkeys :
-Wallhack bersih : Numpad 1
-Wallhack Blink : Numpad 2

Cara pakai WH wins7
-Sebelum Login Tekan Numpad 1 , 2 , 3 ,4, sampai 5

Credit :
SC No Name
Andrie|DK